Знамена за кабинет

Държавни, клубни, фирмени, рекламни и институционални знамена за кабинети, офиси, хотели. Възможност за добавяне на различни орнаменти – ресни, апликации, бродерии и други. 

Фирмата е лицензирана за производство на държавни, фирмени, партийни, училищни знамена и рекламни материали за открити и закрити пространства /Сертификат 0171-АС/22.07.1999г. Указ 133 ДВ 47/24.04.1998г./.

РАЗМЕРИ
Стандартни и индивидуални размери

ВИДОВЕ
Кабинетни
Офис
Хотел

ЕКСТРИ
Ресни
Апликации
Бродерии