Знамена на държави в Европа

Европейският съюз е международна организация, политически и икономически съюз между 28 европейски държави.