Герб отливка от стъклопласт

Описание
Цветна релефна отливка от стъклопласт на Герб на Република България в три размера. Гербът е оцветен с мастила устойчиви на външно атмосферно влияние.

РАЗМЕР
28 x 31 см
48 x 50 см
68 x 72 см

МАТЕРИАЛ
Стъклопласт / релефен

Герб на Република България
(Извадка от Закона за герб на Република България, обнародван в Държавен Вестник, бр. 62 от 4.08.1997 г.)

Чл.1. Гербът на Република България е държавен символ, който изразява независимостта и суверенитета на българския народ и държава.

Чл.2. (1) Гербът на Република България е изправен златен коронован лъв на тъмночервено поле във формата на щит. Над щита има голяма корона, първообраз на която са корони на български владетели от Втората българска държава, с пет кръста и отделно кръст над самата корона. Щитът е поддържан от два златни короновани изправени лъва, обърнати към щита от лява и дясна хералдическа страна. Те стоят върху две кръстосани дъбови клонки с плодове. Под щита върху прехвърлена през краищата на дъбовите клонки бяла лента с трикольорен кант е изписано със златни букви „Съединението прави силата“.
(2) Графичното и цветното изображение на герба, съгласно приложенията, са неразделна част от този закон.

Чл.3. (1) Гербът на Република България се изобразява на държавния печат по начин, определен със закон за държавния печат.
(2) Изобразяването на герба на Република България на други места, както и възпроизвеждането на елементи от герба в значки, възпоменателни медали и други, се допуска само с акт на Министерския съвет.